กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Blog

pexels photo e1539832836476

ควรให้ข้าราชการทำงานจากที่บ้านได้หรือไม่?

เมื่อผมถามคำถามดังกล่าวในที่สาธารณะ ผมอาจจะได้รับผลตอบรับใน 2 ทิศทางอันแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว กล่าวคือ ถ้าไม่ด่าผมอย่างรุนแรง ก็เห็นด้วยกับผมอย่างสุดตัว

pexels photo 248993
IMG 7637
IMG 7143
astronomy discover geography 3003 e1533966060939
pexels photo 678638
pexels photo 577585 1
pexels photo 1181354 1
pexels photo 1028726
pexels photo 944773
IMG 2832
pexels photo 271639
pexels photo 896018
IMG 2358
IMG 1669 1