กรุงเทพฯ ประเทศไทย
nattawut.kreangkraileard@gmail.com

เคยเป็นผู้จัดการของบริษัทเอกชน ปัจจุบันรับราชการ

ทำงานเน้นประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ ถนัดการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วและต้นทุนลดลง

มีทักษะในการทำตลาดออนไลน์

ณัฐวุฒิ มีทักษะในการทำการตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) ซึ่งต้นทุนในการใช้งานต่ำแต่ผลตอบแทนคุ้มค่า

ต้องการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

ณัฐวุฒิ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทเอกชน ปัจจุบันรับราชการตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความภาคภูมิใจในการรับราชการ

นักพัฒนาระบบราชการ

ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบราชการจึงได้เลือกมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ

ทำงานเน้นประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ ถนัดการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วและต้นทุนลดลง

เน้นการใช้ Opensource Software

เพื่อความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนของหน่วยงาน

ประยุกต์ใช้การทำงานจากภาคเอกชน

เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 5 ปี จึงเน้นย้ำและนำข้อดีของระบบการทำงานภาคเอกชนมาปรับใช้ในภาครัฐ

พยายามลดงานทำซ้ำ

หลงใหลในการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานทำซ้ำและเพิ่มเวลาและคุณค่าในงานที่ควรเป็น

ค้นคว้าอยู่เสมอ

ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงแนวคิดล่าสุดเพื่อนำพัฒนาระบบงาน

ประสบการณ์ในภาคเอกชน

5 ปีในภาคเอกชน

เริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นเจ้าหน้าที่ขายสินค้าถ้วยชามเมลามีนไปยังต่างประเทศ (Export sales executive)

Export sales executive

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง Consultant (Fast Track Program) ซึ่งทำงานเข้าตาผู้บริหารจนได้รับรางวัล Service Excellence

Consultant

บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือ (Project Manager) ตั้งแต่อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในภาคเอกชน

Project Manager

บริษัท สมาร์ทซอฟท์เอเชีย จำกัด

งานที่เคยไปบรรยาย

รวบรวมงานที่เคยไปบรรยาย

ยินดีที่ได้รู้จักกัน ติดตามผลงานทาง Facebook

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ รวมถึงหนังสือที่อ่าน สัมมนาที่เข้าร่วม จึงได้นำมาเขียนสรุปได้อ่านกันเพลิน ๆ พร้อมสาระและความรู้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บทความนี้ผมตั้งใจรวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันติดปากว่า AI หลังจากที่ผมได้พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมาพักใหญ่ ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจแนวคิดดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิค

Read more
LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE

สรุปเนื้อหา LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2019

เนื่องจากผมได้มีโอกาสผ่านขั้นตอนการคัดเลือกให้เป็น 1 ในจำนวน 800 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 2,000 คน ให้เข้าร่วมงานสำคัญที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

Read more