กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เคยเป็นผู้จัดการของบริษัทเอกชน ปัจจุบันรับราชการ

ทำงานเน้นประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ ถนัดการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วและต้นทุนลดลง

มีทักษะในการทำตลาดออนไลน์

ณัฐวุฒิ มีทักษะในการทำการตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) ซึ่งต้นทุนในการใช้งานต่ำแต่ผลตอบแทนคุ้มค่า

ต้องการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

ณัฐวุฒิ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทเอกชน ปัจจุบันรับราชการตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความภาคภูมิใจในการรับราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงานจึงได้เลือกมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ทำงานเน้นประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ ถนัดการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วและต้นทุนลดลง

เน้นการใช้ Opensource Software

เพื่อความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนของหน่วยงาน

ประยุกต์ใช้การทำงานจากภาคเอกชน

เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 5 ปี จึงเน้นย้ำและนำข้อดีของระบบการทำงานภาคเอกชนมาปรับใช้ในภาครัฐ

พยายามลดงานทำซ้ำ

หลงใหลในการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานทำซ้ำและเพิ่มเวลาและคุณค่าในงานที่ควรเป็น

ค้นคว้าอยู่เสมอ

ค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงแนวคิดล่าสุดเพื่อนำพัฒนาระบบงาน

ประสบการณ์ในภาคเอกชน

5 ปีในภาคเอกชน

เริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นเจ้าหน้าที่ขายสินค้าถ้วยชามเมลามีนไปยังต่างประเทศ (Export sales executive)

Export sales executive

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง Consultant (Fast Track Program) ซึ่งทำงานเข้าตาผู้บริหารจนได้รับรางวัล Service Excellence

Consultant

บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือ (Project Manager) ตั้งแต่อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในภาคเอกชน

Project Manager

บริษัท สมาร์ทซอฟท์เอเชีย จำกัด

งานที่เคยไปบรรยาย

รวบรวมงานที่เคยไปบรรยาย

ยินดีที่ได้รู้จักกัน ติดตามผลงานทาง Facebook

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ รวมถึงหนังสือที่อ่าน สัมมนาที่เข้าร่วม จึงได้นำมาเขียนสรุปได้อ่านกันเพลิน ๆ พร้อมสาระและความรู้

เทคโนโลยีที่ใช้ไขคดี หวย 30 ล้าน ครูปรีชา

เทคโนโลยีที่ใช้ไขคดี หวย 30 ล้าน ครูปรีชา

ครูปรีชาทำหวยที่ซื้อที่ตลาดนัดชื่อว่า เรดซิตี้ หายไป ซึ่งปรากฏภายหลังว่าหมวดจรูญเป็นผู้หยิบได้แล้วนำไปขึ้นรางวัล (หวย 30 ล้านครูปรีชา)

Read more
Interactive Graph

เขียนโปรแกรม python ครั้งแรก : สร้างกราฟขยับได้สำเร็จ!

หลังจากที่หายไปนาน วันนี้ขอเล่าเรื่องของตัวเองที่เขียนโปรแกรม python ครั้งแรก จนกระทั่งสร้างกราฟขยับได้สำเร็จ!

Read more