กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ: หน่วยงานสำคัญในการพัฒนาการทำงานของภาครัฐ

astronomy discover geography 3003 e1533966060939

วันก่อนมิตรสหายของผมท่านหนึ่งส่งเว็บไซต์  “ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ” มาให้ผมอ่าน เนื่องจากเนื้อหามีความน่าสนใจและทันสมัย สอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0 จึงขอนำมาเล่าให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กัน

ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐคืออะไร

 

ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

จากที่ได้เข้าชม เว็บไซต์ ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation Center) พบว่า ศนย์ดังกล่าว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการภาครัฐ ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ ได้รวบรวมนวัตกรรมที่น่าสนใจเอาไว้หลายรายการ อาทิ

  1. นวัตกรรมบริการ (Services Innovation)
  2. นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (Service Delivery Innovation)
  3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation)
  4. นวัตกรรมทางความคิด (Conceptual Innovation)
  5. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
  6. นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation)

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” (Gov Lab) ผลักดันโดยนโยบาย Thailand 4.0 และ UNDP

 

นิตยสาร Creative Thailand ของ TCDC ได้สัมภาษณ์ คุณมาร์ติน ฮาร์ต-ฮันเซ็น (Mr. Martin Hart-Hansen) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ทำให้เราทราบว่า UNDP และสำนักงาน ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ได้นำวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริการของภาครัฐ  ทำให้เกิดโครงการ “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” (Gov Lab) ขึ้น

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เป็นแนวคิดใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รับบริการ (user) มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ (design thinking) และทดลอง/ขยายผลระบบการให้บริการแบบใหม่ กับภาครัฐ (co-creation)

เพราะในปัจจุบันในต่างประเทศนิยมให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันคิดออกแบบระบบและนโยบายใหม่ ๆ เพราะสิ่งที่ได้จากการคิดร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า

 

ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการใหม่ใส่ในนวัตกรรม

ระบบราชการ 4.0 และนวัตกรรมภาครัฐ ภาพโดย: ศูนย์นวัตกรรม

ระบบราชการใหม่นั้ เน้นการทำงานแบบประสานงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนรวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงการปรับจากระบบราชการที่เน้นงานเอกสารเข้าสู่การเป็นระบบดิจิตอล


ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมาย

Embed from Getty Images

เว็บไซต์ “ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ” ยังมีการพูดถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยราชการไทยเป็นคนคิดขึ้นมา อาทิ Smart SOC IT Monitoring ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นวัตกรรมถุงตวงเลือดของกรมอนามัย รวมถึงบทความในต่างประเทศที่น่าสนใจ

เนื้อหาน่าสนใจในระดับใด

โปรดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. นับคะแนน 2

ยังไม่มีใครให้คะแนนเลย มาเป็นคนแรกที่ให้คะแนนกันเถอะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *