กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ป้ายกำกับ: ฝึกทักษะการเขียน

pexels photo 316466 1

เขียนอย่างไรไม่ให้ผิด

งานจัดขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562 ระหว่างเวลา 14:00 – 16:00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน TK Young Writer 2019

pexels photo 212285 1