business time clock clocks 48770

ถ้างานเยอะมากจนทำไม่ทัน: Project Management คือคำตอบ

ในฐานะที่ณัฐวุฒิเคยทำโครงการต่างๆมาหลายๆโครงการพร้อมกันในสมัยที่เป็นผู้จัดการโครงการ วันนี้นะครับก็ขออนุญาตมาพูดถึงว่าจะทำยังไงให้งานเสร็จทันเวลา