รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วยแอป AirCMI

รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วยแอป AirCMI

ที่ทำงานของผมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการรับมือฝุ่น PM 2.5 หลายต่อหลายครั้ง ในที่สุดแผนการรับมือก็เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเสียที