เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บทความนี้ผมตั้งใจรวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันติดปากว่า AI หลังจากที่ผมได้พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมาพักใหญ่ ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจแนวคิดดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิค