กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI

บทความนี้ผมตั้งใจรวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันติดปากว่า AI หลังจากที่ผมได้พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมาพักใหญ่ ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจแนวคิดดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิค 

AI คือ อะไร ?

AI คือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะมีปัญญาที่ฉลาดเท่ากันหรือมากกว่ามนุษย์และทำงานแทนมนุษย์ได้

เราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ได้อยู่ 2 วิธีหลัก คือ

วิธีแรก เรียกว่าการจำลองสมองมนุษย์ (Whole Brain Emulation) วิธีนี้จะทำการคัดลอกสมองของมนุษย์มาแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีนี้เทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นยังไม่สามารถทำได้

การสร้าง AI นั้นอาศัยหลักการทางสถิติ

วิธีที่ 2 คือการสร้างปัญญาประดิษฐ์ AI วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบันและทำได้จริงแล้ว หลังจากที่มวลมนุษยชาติใช้เวลามานานหลายปี

AI มีมานานแล้วหรือยัง

 AI มีมานานแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ อาทิ

IBM Watson
IBM Watson (AI ของบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด ในปัจจุบัน)

สถาบันการศึกษาอย่าง MIT บริษัทชื่อดัง IBM และ Bell Laboratory (ปัจจุบัน คือ Nokia Bell Labs เป็นบริษัทวิจัยอุตสาหกรรม และบริษัทพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นของ Nokia)

วิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College)
จอห์น มักคาร์ที (John mccarthy)

มารวมตัวกันที่วิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College) เพื่อทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นำโดย จอห์น มักคาร์ที (John mccarthy) และวันนั้น คือว่าเป็นวันที่ให้กำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ อย่างเป็นทางการ

ทำไมคนเพิ่งจะมาพูดถึง AI กันช่วงนี้

ในอดีตที่ผ่านมานั้นการสร้าง AI ทำได้ยาก เพราะยังขาดองค์ประกอบสำคัญ อาทิ

1. บุคคลที่มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

2. ข้อมูลที่จำเป็น

3. คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลรวดเร็ว

4. เงินทุน

ปัญญาประดิษฐ์ที่เล่นหมากล้อมชนะมนุษย์

ปัจจุบัน เรามีครบทุกองค์ประกอบแล้ว AI จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อาทิ AlphaGO

ภาครัฐก็มีการใช้ AI แล้วเช่นกัน (ใช่ คุณอ่านไม่ผิดหรอก)

สำนักงาน ป.ย.ป.
(เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี)

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) มีภารกิจสำคัญ อาทิ

1. รับผิดชอบในการจัดให้มีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

2. พัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสำมัคคีปรองดอง

3. ใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล

เนื้อหาน่าสนใจในระดับใด

โปรดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. นับคะแนน 0

ยังไม่มีใครให้คะแนนเลย มาเป็นคนแรกที่ให้คะแนนกันเถอะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *