49464834 367100934066164 1852839159098507264 n

ศาสตร์แห่งสงคราม (War Studies) สาขาที่คนไม่ค่อยรู้จัก

หลายคนคงอาจจะไม่เคยรู้ว่า การศึกษาสงครามนั้น กลายมาเป็นการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ ในคณะที่มีชื่อว่า War Studies มหาวิทยาลัย King’s College London สหราชอาณาจักร โดยชื่อเสียงเรียงนามของมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นมหาวิทยาที่ติดอันดับ 1 ใน 25 มีของโลก