pexels photo 1438863 1

เปรียบเทียบความแตกต่างของงานภาครัฐ vs งานภาคเอกชน

ปัจจุบันมาทำงานภาครัฐ (งานราชการ) ในกระทรวงหนึ่ง แต่ในฐานะที่เคยทำงานในภาคเอกชนมา 5 ปี (อ่านประวัติที่นี่) ผมจึงอยากจะเปรียบให้เห็นความแตกต่างของงานทั้ง 2 แบบโดยยึดจากประสบการณ์ของตนเอง โดยการเปรียบเทียบในหัวข้อดังนี้