กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมนตรี

27744614 10155608601876339 1013774808 o

พูดถึงคำว่า “รัฐมนตรี” อาจจะฟังดูไกลตัวเรา และไม่ค่อยรู้ว่า “รัฐมนตรี” คือใคร ทำหน้าที่อะไร วันนี้ผมขออนุญาตหาข้อมูลมาพูดคุยกับเป็นความรู้ ในหัวข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมนตรีกัน โดยข้อมูลที่หามานั้นยึดตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ครับ

รัฐมนตรีคือใคร

 

 

ใน Wikipedia รัฐมนตรีมีในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการบ้านเมือง

ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดๆ ก็หมายความว่าก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงนั้น ๆ แต่เมื่อพูดถึงการทำงานแล้วรัฐมนตรีจะทำงานกับคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย อันประกอบด้วย หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า นายกรัฐมนตรี

ในต่างประเทศนั้นก็มีรัฐมนตรีเช่นกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ก็มีตำแหน่งที่เรียกว่า Secretary of state ซึ่งหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น แต่ในขณะที่คณะรัฐมนตรีของคนไทยใช้คำว่า Cabinet และรัฐมนตรีใช้คำว่า Minister

 

เป็นรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 

เชื่อว่าท่านผู้อ่านอาจจะเคยวาดฝันตั้งแต่ในวัยเด็กว่าจะเป็นรัฐมนตรี จริง ๆ แล้วคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ยกมาให้อ่านคร่าว ๆ นะ สามารถอ่านเพิ่มเติมที่ได้หมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560)

 1. ต้องเป็นคนไทย
 2. อายุมากกว่า 35 ปี
 3. จบปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 4. ไม่ติดสารเสพติด
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก
 8. ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 9. ไม่เป็นข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

 

จะเลิกเป็นรัฐมนตรีได้รึเปล่า

 

 

การเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สามารถสิ้นสุดลงได้ เมื่อมีเหตุการณ์ อาทิ

 1. เสียชีวิต
 2. ลาออกเอง
 3. สภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) มีมติไม่ไว้วางใจ
 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติข้างต้น
 5. มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 6. ดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี

 

สนใจอ่านต่อเพิ่มเติม

 

 

หากอ่านดูแล้วอยากรู้เพิ่มเติมให้ดาวน์โหลด รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 และอ่านในหมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี โดยอยู่ที่หน้า 46 แล้วท่านผู้อ่านจะทราบเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากขึ้นครับ

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพคร่าวๆ ของรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้แล้วอาจจะได้รับการจุดประกายในการอ่านรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย มีความสำคัญ แต่มีคนไทยเพียงร้อยละ 16 เท่านั้นที่อ่านเนื้อหาส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญ

 

สามารถอ่านฉบับย่อได้ที่ 

http://www.lertchaimaster.com/doc/constitution-2560.pdf

https://ilaw.or.th/node/4474

http://www.kruthai.info/4093/

คนท้องถิ่น

เนื้อหาน่าสนใจในระดับใด

โปรดให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. นับคะแนน 0

ยังไม่มีใครให้คะแนนเลย มาเป็นคนแรกที่ให้คะแนนกันเถอะ