Interactive Graph

เขียนโปรแกรม python ครั้งแรก : สร้างกราฟขยับได้สำเร็จ!

หลังจากที่หายไปนาน วันนี้ขอเล่าเรื่องของตัวเองที่เขียนโปรแกรม python ครั้งแรก จนกระทั่งสร้างกราฟขยับได้สำเร็จ!