pexels photo 1490844 1

ชวนมาฟัง Podcast กัน

ปัจจุบันในท้องถนนเต็มไปสภาพการจราจรที่ติดขัด Podcast จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนนิยมฟังระหว่างรถติดอยู่บนท้องถนน ผมจึงได้จัดทำ Nattawut Kreangkraileard Podcast ขึ้นมา โดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้